top of page

Adnoddau

Mae'r Gymdeithas yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau blynyddol, gan gynnwys darlithoedd , ymatebion papur ymgynghori a phwyllgor / fforymau ar ystod o faterion cyfreithiol.

 

Trawsgrifiad Darlith Flynyddol 2014 y Gymdeithas, Nos Iau, Mawrth 20fed, 6.30yh, Tŷ'r Arglwyddi, Ystafell Pwyllgor 3A. Cyflwynir y darlith flynyddol 2014 gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus (Syr David) Lloyd-Jones. Pwnc y darlith oedd: "Diwygio'r Gyfraith yng Nghymru Datganoledig" - darllenwch / lawrlwythwch yma.

 

Trawsgrifiad Darlith Flynyddol 2013 y Gymdeithas gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr. Pwnc y darlith oedd: "Yr Iaith Gymraeg : Mae rhai Myfyrdodau ar Hanes " - darllenwch / lawrlwythwch yma.
 
Trawsgrifiad Darlith Flynyddol 2012 y Gymdeithas gan y Gwir . Anrh. Arglwydd Ustus Pill ac a gadeirir gan y Gwir Anrh. Anrh. Arglwydd Morris o Aberafan. Pwnc y darlith oedd: " 2012: Tirlun Cyfreithiol Cymreig" - darllenwch / lawrlwythwch yma.
 
Awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Ymateb i'r Ymgynghoriad Cymru . Testun ymateb y Gymdeithas i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru , 27 Mawrth 2012 - darllenwch / lawrlwythwch yma.

bottom of page