top of page

Croeso i Gymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain. 

 

Mae’r Gymdeithas yn agored i unrhyw aelod o’r proffesiwn cyfreithiol sy’n rhan o gymuned Cymry Llundain ac sydd â chysylltiad neu ddiddordeb mewn materion cyfreithiol Cymreig.

 

Nod ALWL yw annog dealltwriaeth o ddatblygiad cyfraith Cymru, arferion cyfreithiol a'i chyfansoddiad.

 

Cliciwchymaam fanylion ein darlithoedd, dadleuon a chyflwyniadau yn y gorffennol.

Gwyliwch allan am ein digwyddiad nesaf, yn dod yn fuan...

IMG_5502.jpg

Darlithiau Blynyddol

Mae testun ein darlithoedd blynyddol bellach ar gael.

Trawsgrifiad o araith yr Arglwydd Lloyd-Jones, Ynad y Goruchaf Lys, ar 8 Mawrth 2018ar gael yma.

Trawsgrifiad o’r araith a draddodwyd gan Jeremy Miles AC/AM, Cwnsler Cyffredinol Cymru, ar 8 Mawrth 2018ar gael yma.

Bydd testun darlith flynyddol 2023 ar gael yn fuan.

Digwyddiadau ALWL

Rydym yn trefnu sawl digwyddiad bob blwyddyn o ddarlithoedd a seminarau, i gwisiau a nosweithiau cymdeithasol.

Am fanylion ein digwyddiadau,cofrestrwch i dderbyn ein e-bystneu cadwch lygad ar ein ffrwd Twitter. Ein handlen Twitter yw @WelshLawyers.

IMG_5056.JPG
DSC_0698.JPG

Oriel

Gallwch hefyd weld lluniau o'n digwyddiadau blaenorol yn einoriel ddelweddau.

bottom of page