top of page

Adnoddau

Mae'r Gymdeithas yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau blynyddol, gan gynnwys darlithoedd, ymatebion i bapurau ymgynghori a phwyllgorau/fforymau ar amrywiaeth o faterion cyfreithiol.

 

Trawsgrifiad o'r araith a draddodwyd gan Lord Lloyd-Jones,  Ynad y Goruchaf Lys, ar 8 Mawrth 20819,-5100-2018,  Ynad y Goruchaf Lys cf58d_ ar y pwnc "Codeiddiad Cyfraith Cymru: Nodau a Chynnydd" - view/downloadyma.

Trawsgrifiad o'r araith a draddodwyd gan Jeremy Miles AC/AM, Cwnsler Cyffredinol Cymru, ar 8 Mawrth 2018, ar y testun "Codeiddio Cyfraith Cymru: Nodau a Chynnydd" - gweld / lawrlwythoyma.

 

Ein cyflwyniad i ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar ffurf a hygyrchedd y gyfraith sy’n gymwys yng Nghymru -gweld / lawrlwytho yma.

 

Ein cyflwyniad i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefydlu Awdurdodaeth Gyfreithiol i Gymru -gweld / lawrlwytho yma.

 

Trawsgrifiad o Ddarlith Flynyddol 2014 y Gymdeithas gan yr Arglwydd Judge Lloyd-Jones, o’r enw: “Diwygio’r Gyfraith mewn Cymru Ddatganoledig” -gweld / lawrlwytho yma.

 

Trawsgrifiad o Ddarlith Flynyddol 2013 y Gymdeithas gan Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr o’r enw: “Yr Iaith Gymraeg: Rhai Myfyrdodau ar Hanes” –gweld / lawrlwytho yma.

 

Trawsgrifiad o Ddarlith Flynyddol 2012 y Gymdeithas gan Y Gwir Anrh. Anrh. Yr Arglwydd Ustus Pill a’i gadeirio gan y Gwir Anrh. Anrh. Yr Arglwydd Morris o Aberafan o dan y teitl: “2012: Y Dirwedd Gyfreithiol Gymreig” -gweld / lawrlwytho yma.

 

Ymateb i'r Ymgynghoriad ar Awdurdodaeth Gyfreithiol ar Wahân i Gymru. Testun ymateb y Gymdeithas i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru, 27 Mawrth 2012_cc781905-5cde-3194-bbd-5cde-3194-bb-5-5cdegweld / lawrlwytho yma.

bottom of page