top of page

Ymunwch â Chymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain

Os hoffech ddod yn aelod o Gymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain, lawrlwythwch ffurflen aelodaeth a'i hanfon at:

 

Emyr Thomas, Cymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain, d/o Sharpe Pritchard, Fulwood Place, Llundain, WC1V 6HG.

 

Fel aelod byddwch yn cael eich ychwanegu at restr bostio ALWL ac yn derbyn gostyngiadau i ddigwyddiadau'r ALWL sydd â thocynnau. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw agwedd o Gymdeithas Cyfreithwyr Cymry Llundain, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas, Emyr Thomas: ethomas@sharpepritchard.co.uk.

bottom of page