top of page

Digwyddiadau

Digwyddiadau Nesaf

 

Cadwch llygad allan...

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

Rhoddwyd y Darlith Flynyddol 2023 gan yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd ar 27fed Ebrill 2023 yn Nhŷ'r Arglwyddi. Pwnc y darlith oedd: "Ymarferoldeb Deddfu Dros Gymru yn San Steffan".

Cynhelwyd y swper blynyddol 2017 ym Mhrif Neuadd Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn ar nos Iau, 30ain o Dachwedd. Gwŷr gwadd y noson oedd Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru, ac Arglwydd David Lloyd-Jones, Ustus y Llys Goruchaf. Côr y Boro oedd yn darparu adloniant cerddorol ar y noson. 

 

Rhoddwyd y Darlith Flynyddol 2017 gan yr Anrhydeddus Ustus Lewis, a pwnc y darlith oedd "A oes gormod o adolygiad barnwrol? Beth yw ffiniau craffu barnwrol?" Mae trawsgrifiad o'r darlith ar gael fan hyn.   

Cynhelwyd y swper blynyddol 2016 yn Holbron Bars ar Ionawr 28ain. Cafwyd adloniant cerddorol gan Côr Llunsain a'r siaradwr gwadd oedd Robert Buckland QC MP.

Pub Quiz, 30 Ebrill 2015 – cynhelwyd y Pub Quiz 2015 yn y bar yng Nghanolfan Cymry Llundain ar 30 Ebrill 2015.

Darlith Flynyddol, 26 Mawrth 2015 – cyflwynwyd y darlith flynyddol 2015 gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AS, ar 26 Mawrth 2015 am 6yh yn Ystafell Pwyllgor 4 yn Nhŷ'r Arglwyddi, gyda derbynfa yn dilyn yn ystafell Attlee. Pwnc y darlith fydd "Beth Nesaf i Ddatganoli yng Nghymru?" 

 

Derbynfa haf a parti lawnsio LEDLET, 22 Gorffennaf 2014 - cafodd Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Argleydd Edmund Davies ei lawnsio yn y Brif Llys the Supreme Court ar 22 Gorffennaf 2014. Croesawyd nifer fawr o westeion enwog yn ogystal a'r myfyrwyr o Gymru, a roedd y camerau teledu yn bresennol i dystio'r cyfan.

 

Darlith Blynyddol 2014 - Nos Iau, Mawrth 20fed, 6.30yh, Tŷ'r Arglwyddi, Ystafell Pwyllgor 3A. Cyflwynir y ddarlith flynyddol 2014 gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus (Syr David) Lloyd-Jones. Pwnc y ddarlith hon oedd: "Diwygio'r Gyfraith yng Nghymru Datganoledig". Dilynir y darlith gan dderbyniad yn yr Ystafell Attlee. Gallwch ddarllen trawsgrifiad o'r ddarlith hon ar ein tudalen adnoddau.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Medi 18, 2013 - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2013 a gynhaliwyd yn swyddfeydd Goodman Derrick LLP, ac fe'i mynychwyd gan (ymysg eraill) Lord (Alex) Carlile o Aberriw QC.

 

Darlith Flynyddol, Mehefin 25, 2013 - 2013 Darlith Flynyddol ei ddarparu gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yn Yr Ystafell Bingham, Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn. Pwnc y darlith gan yr Arglwydd Judge oedd: "Yr Iaith Gymraeg: Mae rhai Myfyrdodau ar History". Gallwch ddarllen trawsgrifiad o'r ddarlith hon ar ein tudalen adnoddau.

 

Dadl yr Hydref, Tachwedd 2012 - y ddadl a gynhaliwyd yn Portcullis House a'r pwnc dan sylw yn " Yr Iaith Gymraeg a'r Gyfraith". Panelwyr ar gyfer y ddadl oedd y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd AS , Comisiynydd y Gymraeg, Meri Hughes a Morgan Cole Uwch Bartner Emyr Lewis. Roedd y noson yn cael ei gadeirio gan Hefin Rees QC.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol , Gorffennaf 5, 2012 - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a'r Haf Derbyn 2012 ei gynnal yn BMA House, Tavistock Square.

 

Cyfarfod, 23 Mai, 2012 - cafodd y cyfarfod ei gynnal yn ystafell bwyllgora 3 o Dŷ'r Arglwyddi, er mwyn trafod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru. Roedd y siaradwyr yn cynnwys: Y Gwir Anrh. Elfyn Llwyd AS, y Gwir Anrh. Arglwydd Morris o Aberafan KG QC, a Winston Roddick, CB QC. Cadeiriwyd y cyfarfod gan Hefin Rees QC.

 

Darlith Flynyddol, Mawrth 22, 2012 - Darlith Flynyddol 2012 a gyflwynir gan y Gwir Anrh. Arglwydd Ustus Pill ac a gadeirir gan y Gwir Anrh. Anrh. Arglwydd Morris o Aberafan, KG, QC yn ystafell bwyllgor 4A o Dŷ'r Arglwyddi. Mae pwnc darlith yr Arglwydd Ustus Pill oedd: "2012: Tirlun Cyfreithiol Cymreig". Gallwch ddarllen trawsgrifiad o'r ddarlith hon ar ein tudalen adnoddau.

 

Cinio Blynyddol  Hydref 20, 2011 - 2011 Cinio Blynyddol a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr o Anrhydeddus Gymdeithas y Gray Inn, ym mhresenoldeb yr Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yr Arglwydd Judge. Adloniant y noson oedd perfformiad o nifer o ffefrynnau Cymru erbyn Llundain Chorale Cymru a siaradwr y noson oedd Bleddyn Phillips, cyn-pennaeth olew a nwy yng nghwmni cyfreithiol Clifford Chance.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Mehefin 9, 2011 - 2011 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Derbyn a gynhaliwyd yn Ystafell Bingham, o Anrhydeddus Gymdeithas y Grays Inn.

 

Cyfarfod Cyntaf, 14 Chwefror, 2011 - cyfarfod cyntaf y Gymdeithas yn cael ei chynnal yn Nhŷ'r Arglwyddi. Mae'r pwnc trafod oedd: "Mae Cymru, awdurdodaeth gyfreithiol sy'n dod i'r amlwg: Pam ei fod yn bwysig i gyfreithwyr yn Llundain". Siaradodd y canlynol yng Nghyfarfod Cyntaf y Gymdeithas: Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Morris o Aberafan KG QC, Ei Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman QC, Keith Bush (Cynulliad Cenedlaethol Cymru), a Hefin Rees QC.

 

 

bottom of page