Y Gymdeithas ar gyfer Cymuned Cyfreithiol Cymraeg Llundain
Yn Cefnogi'r Cymuned Cyfreithiol yng Nghymru

Digwyddiadau

Digwyddiadau Nesaf

 

Bydd ein swper blynyddol 2018 yn cael ei chynnal yn restaurant Tom Simmons ar nos Iau Tachwedd 22fed. Dewch yn ol cyn hir am fanylion pellach...  

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

Cynhelwyd y swper blynyddol 2017 ym Mhrif Neuadd Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn ar nos Iau, 30ain o Dachwedd. Gwŷr gwadd y noson oedd Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru, ac Arglwydd David Lloyd-Jones, Ustus y Llys Goruchaf. Côr y Boro oedd yn darparu adloniant cerddorol ar y noson. 

 

Rhoddwyd y Darlith Flynyddol 2017 gan yr Anrhydeddus Ustus Lewis, a opwnc y darlith oedd "A oes gormod o adolygiad barnwrol? Beth yw ffiniau craffu barnwrol?" Mae trawsgrifiad o'r darlith ar gael fan hyn.   

Cynhelwyd y swper blynyddol 2016 yn Holbron Bars ar Ionawr 28ain. Cafwyd adloniant cerddorol gan Côr Llunsain a'r siaradwr gwadd oedd Robert Buckland QC MP.

Pub Quiz, 30 Ebrill 2015 – cynhelwyd y Pub Quiz 2015 yn y bar yng Nghanolfan Cymry Llundain ar 30 Ebrill 2015.

Darlith Flynyddol, 26 Mawrth 2015 – cyflwynwyd y darlith flynyddol 2015 gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AS, ar 26 Mawrth 2015 am 6yh yn Ystafell Pwyllgor 4 yn Nhy'r Arglwyddi, gyda derbynfa yn dilyn yn ystafell Attlee. Pwnc y darlith fydd "Beth Nesaf i Ddatganoli yng Nghymru?" 

 

Derbynfa haf a parti lawnsio LEDLET, 22 Gorffennaf 2014 - cafodd Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Argleydd Edmund Davies ei lawnsio yn y Brif Llys the Supreme Court ar 22 Gorffennaf 2014. Croesawyd nifer fawr o westeion enwog yn ogystal a'r myfyrwyr o Gymru, a roedd y camerau teledu yn bresennol i dystio'r cyfan.

 

Darlith Blynyddol 2014 - Nos Iau, Mawrth 20fed, 6.30yh, Tŷ'r Arglwyddi, Ystafell Pwyllgor 3A. Cyflwynir y ddarlith flynyddol 2014 gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus (Syr David) Lloyd-Jones. Pwnc y ddarlith hon oedd: "Diwygio'r Gyfraith yng Nghymru Datganoledig". Dilynir y darlith gan dderbyniad yn yr Ystafell Attlee. Gallwch ddarllen trawsgrifiad o'r ddarlith hon ar ein tudalen adnoddau.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Medi 18, 2013 - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2013 a gynhaliwyd yn swyddfeydd Goodman Derrick LLP, ac fe'i mynychwyd gan (ymysg eraill) Lord (Alex) Carlile o Aberriw QC.

 

Darlith Flynyddol, Mehefin 25, 2013 - 2013 Darlith Flynyddol ei ddarparu gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yn Yr Ystafell Bingham, Cymdeithas Anrhydeddus Gray's Inn. Pwnc y darlith gan yr Arglwydd Judge oedd: "Yr Iaith Gymraeg: Mae rhai Myfyrdodau ar History". Gallwch ddarllen trawsgrifiad o'r ddarlith hon ar ein tudalen adnoddau.

 

Dadl yr Hydref, Tachwedd 2012 - y ddadl a gynhaliwyd yn Portcullis House a'r pwnc dan sylw yn " Yr Iaith Gymraeg a'r Gyfraith". Panelwyr ar gyfer y ddadl oedd y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd AS , Comisiynydd y Gymraeg, Meri Hughes a Morgan Cole Uwch Bartner Emyr Lewis. Roedd y noson yn cael ei gadeirio gan Hefin Rees QC.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol , Gorffennaf 5, 2012 - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a'r Haf Derbyn 2012 ei gynnal yn BMA House, Tavistock Square.

 

Cyfarfod, 23 Mai, 2012 - cafodd y cyfarfod ei gynnal yn ystafell bwyllgora 3 o Dŷ'r Arglwyddi, er mwyn trafod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru. Roedd y siaradwyr yn cynnwys: Y Gwir Anrh. Elfyn Llwyd AS, y Gwir Anrh. Arglwydd Morris o Aberafan KG QC, a Winston Roddick, CB QC. Cadeiriwyd y cyfarfod gan Hefin Rees QC.

 

Darlith Flynyddol, Mawrth 22, 2012 - Darlith Flynyddol 2012 a gyflwynir gan y Gwir Anrh. Arglwydd Ustus Pill ac a gadeirir gan y Gwir Anrh. Anrh. Arglwydd Morris o Aberafan, KG, QC yn ystafell bwyllgor 4A o Dŷ'r Arglwyddi. Mae pwnc darlith yr Arglwydd Ustus Pill oedd: "2012: Tirlun Cyfreithiol Cymreig". Gallwch ddarllen trawsgrifiad o'r ddarlith hon ar ein tudalen adnoddau.

 

Cinio Blynyddol  Hydref 20, 2011 - 2011 Cinio Blynyddol a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr o Anrhydeddus Gymdeithas y Gray Inn, ym mhresenoldeb yr Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, yr Arglwydd Judge. Adloniant y noson oedd perfformiad o nifer o ffefrynnau Cymru erbyn Llundain Chorale Cymru a siaradwr y noson oedd Bleddyn Phillips, cyn-pennaeth olew a nwy yng nghwmni cyfreithiol Clifford Chance.

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Mehefin 9, 2011 - 2011 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Derbyn a gynhaliwyd yn Ystafell Bingham, o Anrhydeddus Gymdeithas y Grays Inn.

 

Cyfarfod Cyntaf, 14 Chwefror, 2011 - cyfarfod cyntaf y Gymdeithas yn cael ei chynnal yn Nhŷ'r Arglwyddi. Mae'r pwnc trafod oedd: "Mae Cymru, awdurdodaeth gyfreithiol sy'n dod i'r amlwg: Pam ei fod yn bwysig i gyfreithwyr yn Llundain". Siaradodd y canlynol yng Nghyfarfod Cyntaf y Gymdeithas: Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Morris o Aberafan KG QC, Ei Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman QC, Keith Bush (Cynulliad Cenedlaethol Cymru), a Hefin Rees QC.

 

 

LEDLET Students (1) 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
LEDLET Students (1) 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
press to zoom
LEDLET Lord Morris speech 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
LEDLET Lord Morris speech 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
press to zoom
LEDLET GS with LE-D family (2) 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
LEDLET GS with LE-D family (2) 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
press to zoom
LEDLET Lord Edmund-Davies' family - 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
LEDLET Lord Edmund-Davies' family - 22-7-2014 Supreme Court Reception.jpg
press to zoom
DSC_0677.JPG
DSC_0677.JPG
press to zoom
DSC_0698.JPG
DSC_0698.JPG
press to zoom
DSC_0712.JPG
DSC_0712.JPG
press to zoom
DSC_0650.JPG
DSC_0650.JPG
press to zoom
DSC_0646.JPG
DSC_0646.JPG
press to zoom

Lluniau o 2014