top of page

Ymunwch â Gymdeithas Cyfreithwyr Cymraeg Llundain

Os hoffech chi ddod yn aelod o Gymdeithas Cyfreithwyr Cymraeg Llundain, lawrlwythwch ffurflen aelodaeth a'i hanfon i:

 

Emyr Thomas, Cymdeithas Llundain Cyfreithwyr Cymru, gofal Sharpe Pritchard, Fulwood Place, Llundain, WC1V 6HG.

 

Fel aelod byddwch yn cael eich ychwanegu at restr ebost y Gymdeithas a byddwch yn derbyn gostyngiadau i rai ddigwyddiadau y Gymdeithas.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd o Gymdeithas Cyfreithwyr Cymraeg Llundain, cysylltwch â ysgrifennydd y Gymdeithas, Emyr Thomas: ethomas@sharpepritchard.co.uk.

bottom of page