Croeso i Gymdeithas Cyfreithwyr Cymraeg Llundain.

 

Mae'r Gymdeithas yn agored i unrhyw aelod o'r proffesiwn cyfreithiol sy'n rhan o'r gymuned Gymreig yn Llundain ac sydd â chysylltiad neu ddiddordeb mewn materion cyfreithiol yng Nghymru .

 

Nod y Gymdeithas yw annog dealltwriaeth o ddatblygiad cyfraith Cymru.

 

Cliciwch yma am fanylion o'n darlithoedd, dadleuon a chyflwyniadau o'r gorffennol.

Y Gymdeithas ar gyfer Cymuned Cyfreithiol Cymraeg Llundain
Yn Cefnogi'r Cymuned Cyfreithiol yng Nghymru

Digwyddiad nesaf - swper blynyddol 2018 ar Tachwedd 22fed, yn restaurant Tom Simmons: http://tom-simmons.co.uk/. Dewch nol cyn hir am docynnau.