top of page

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Morris o Aberafan ar 5 Mehefin 2023, un o noddwyr annwyl y Gymdeithas. Mae ein Cadeirydd, Hefin Rees KC, wedi ysgrifennu ysgrif goffa, y gallwch ei darllen yma  

Croeso i Gymdeithas Cyfreithwyr Cymraeg Llundain.

 

Mae'r Gymdeithas yn agored i unrhyw aelod o'r proffesiwn cyfreithiol sy'n rhan o'r gymuned Gymreig yn Llundain ac sydd â chysylltiad neu ddiddordeb mewn materion cyfreithiol yng Nghymru .

 

Nod y Gymdeithas yw annog dealltwriaeth o ddatblygiad cyfraith Cymru.

 

Cliciwch yma am fanylion o'n darlithoedd, dadleuon a chyflwyniadau o'r gorffennol.

bottom of page